logó Kispesti Eötvös József Általános Iskola
1191 Budapest, Eötvös utca 13. tel: 06-1-357-0077

Fejlesztés


Fejlesztés

Segíts, mert nem látom
A gyerek szolgálatában
Mindenki másképp csinálja...

Segíts, mert nem látom! Integrált nevelés a Kispesti Eötvös József Általános Iskolában

Az integrált nevelés a tanulásban akadályozott, valamint részképességzavarokkal küzdő gyerekek és az ilyen problémáktól mentes tanulók együttnevelését, oktatását jelenti. Azok, akikről megállapítják, hogy valamilyen okból a tanulásban akadályozottak, sokszor speciális iskolában tanulnak. Ez egyértelműen sok nehézséget okoz a családnak, hiszen általában nagyon messze kell utazniuk mindennap. Szerencsére ma már egyre több lehetőség van arra, hogy az ilyen gyerekek egy lakóhelyükhöz közeli iskolában tanulassanak.
2004 szeptembere óta az én osztályomban is tanul egy gyengénlátó kisfiú. Bár iskolánkban fejlesztő pedagógusok és logopédus is segíti a részképességzavarral küszködő gyerekek tanulását, az ő sajátos nevelési igényű oktatás-neveléséhez meg kellett teremtenünk a megfelelő tárgyi és személyi feltételeket.
Pályázat útján szereztünk a gyermeknek dönthető lapú, állítható asztalt, hogy kényelmesen tudjon olvasni és írni, ne kelljen állandóan rágörnyednie a munkájára. Saját világítást is kapott a tanuláshoz. Mindezt közvetlenül a tábla előtt helyeztük el, hogy senki és semmi ne zavarja a kisfiút a látásban, s így az is kevésbé legyen zavaró, ha mégis fel kell állnia, és a táblához mennie.
Természetesen nekem is fel kellett készülnöm az ő fogadására. Rendszeresen jártam - és a mai napig járok - a Gyengénlátók Általános Iskolájába konzultációkra. Ez rengeteg segítséget ad a munkámhoz, s így tudok segíteni az osztályban tanító többi pedagógusnak is. A szituációs gyakorlatok segítségével tapasztalhattam, mennyit is lát a kisgyerek, a megnézett módszertani órákon pedig jól használható ötleteket, "fogásokat" láthattam. Hálás vagyok azért a kedvességért, jóindulatért, amit ott kaptam.
Természetesen az osztályba járó tanulókat is fel kellett készítenem az új osztálytárs fogadására. Szituációs játékokat játszottunk, amelyeken ők is átélhették, mit jelent gyengénlátónak lenni. Megdöbbentette őket, amit tapasztaltak: még közvetlen közelről sem látták rendesen a füzetüket, az írásukat, a könyvüket, hát még a táblát! Ezek után már nem kellett magyarázni, miért lesz a kisfiúnak más asztala, miért mehet ő ki a táblához az óra alatt is.
A sorsdöntő mégis a személyes találkozás volt. A második osztály végén ellátogatott hozzánk az új osztálytárs. A gyerekek megismerkedtek, összebarátkoztak, így zökkenőmentesen indulhatott a harmadik osztály.
Mindennek több éve. Azóta már nagyon megszoktuk egymást. Az osztályom természetesnek veszi, hogy nagyobb betűkkel, számokkal írunk a táblára, sőt erősen rá is nyomjuk a krétát. Szívesen segítenek a kisfiúnak, ha szüksége van rá, aki egyébként - gyengénlátásától eltekintve - ugyanolyan, mint ők: szeret focizni, játszani, ugrálni, néha veszekedni, nem hoz ceruzát vagy elfelejti megírni a leckét.
Szülőknek és gyerekeknek egyaránt természetes már a kisfiú jelenléte. Azt hiszem és tapasztalom, hogy az integrált nevelés teremtette helyzetekből mindenki profitál. Pedagógus, szülő és gyerek előtt is olyan kisfiú áll, akiről példát vehetünk ha kitartásról, türelemről vagy akaraterőről van szó.

A gyermek "szolgálatában". Gyermeksegítő team a Kispesti Eötvös utcai iskolában

2003. szeptemberében lehetőségünk adódott egy fejlesztő pedagógus és egy logopédus fogadására. Ezt kihasználva novemberben az iskolánkban létrejött a gyermekmentő team, amely azóta is működik.
Tagjai: - gyermekvédelmi felelős, - fejlesztő pedagógusok, - védőnő, -logopédus, - utazó gyógypedagógus, -családgondozó.
Lőrincz Péterné-tanító, a csoport vezetője.
Első lépésként szűrést végeztünk az első osztályokban. Majd a tanítók korábbi jelzése alapján 4. osztályig gondozásba vettük a problémákkal küzdő tanulókat. Mint a csoport vezetőjének, és gyógypedagógus tanítónak elsődleges feladatom volt a szakmai kontroll, organizáció a tantestülettel, a pedagógiai munkakapcsolat fenntartása. A fejlesztő pedagógusok a tanév eleji szűrés után - a tanítók jelzése alapján - fejlesztik a tanulási nehézségekkel, zavarral küszködő gyermekeket. Fontos, hogy nem korrepetálnak, hanem részterületeket fejlesztenek, ezzel segítve a tanulók iskolai haladását.
A csoport logopédusa az év eleji szűrés után kialakította az egyéni és kiscsoportos fejlesztés tervét és menetét.
A teamben dolgozó iskolai védőnő a biológiai funkciók, érettség, elmaradás, krónikus betegségek stb. feltérképezése után a szükséges továbblépéseket megteszi az iskolaorvos segítségével. Feladata még a nyomkövetés, és szükség esetén a belső ellátás.
A csoport tagjai még a gyermekvédelmi felelős, mint a gyermekek érdekérvényesítésének hivatalos képviselője, az osztályfőnöki munkaközösség vezetője és természetesen a maximális kooperáció érdekében a tantestület, mint primer szűrőháló.
A csoport havonta tart megbeszélést. A team munkájában nincsenek hierarchikus viszonyok, mindenki egyenrangú, beleértve a szülőt és a gyermeket is. A tevékenységi kört szeretnénk bővíteni a következő tanévtől. A terápiás eszköztárat pályázaton nyert pénzzel bővítjük.
Az iskola tanulói felé még nagyobb nyitottsággal kívánunk dolgozni. Azt tervezzük, hogy a felső tagozatos tanulók is elmondhassák gondjaikat, ha segítségre szorulnak mindig legyen kihez fordulniuk. Ennek első lépéseként az orvosi szobában tartózkodó védőnőt felkereshetik és fel is keresik a gyerekek a problémáikkal.
A 2005-ös tanévtől az iskolában lévő fitnesztermet is igénybe vesszük mozgásterápiás foglalkozásokra. A 2006-2007. tanévtől a SNI gyerekek gondozását utazó gyógypedagógus segíti. A 2008-2009. tanévben 10 SNI tanulónk van.
Az eredmények és a visszajelzések alapján a team hatékonyan működik, mivel mindenki tisztában van a pontos feladatával, a rendszer magát működteti, reméljük a tanulóink, tanártársaink és a szülők megelégedésére. Úgy érezzük, hogy a gyerek nem vész el a sok bába között és naprakészek vagyunk a problémákból és folyamatosan, együtt hatékonyabban oldjuk meg azokat.A 2007-2008. tanévtől a csoportot Lőrincz Péterné tanító vezeti. Munkánk még inkább kibővült a sajátos nevelési igényű tanulók integrációjának megvalósításával, a szegregáció mentes oktatás megteremtésével.
Végh Judit

"Mindenki másképp csinálja..."

Ha visszagondolunk saját általános iskolai éveinkre, bizony sokunkat valamilyen szorongásérzés fog el valós vagy elképzelt kudarcaink miatt, amelyekkel később többé-kevésbé egyedül kellett megbirkóznunk. Miért? Talán, mert nem tudtuk, hogy mindenkinek saját útja van a tanuláshoz, és hogy nem mindenkinek megy ülve, könyvből megtanulni mindazt, ami másoknak olyan egyszerű. Ahogy a tévét kapcsolgatva kiválasztjuk kedvenc csatornánkat, úgy vagyunk a tanulás módszerének kiválasztásával is. Ha rálelünk az igazira, rendszeresen ahhoz térünk vissza. Ez segíthet is minket, de egy idő után gátolhatja is a fejlődést, egyoldalúvá teheti a megismerést, lemaradunk más és jobb műsorokról. Amikor a kisgyermek iskolába megy, nagyon sok "megismerő" csatornájának (látás, hallás, mozgás, emlékezet, figyelem stb.) megfelelő, érett állapotban kell lennie ahhoz, hogy az iskola kihívásainak eleget tegyen. Ha ez nem így van, akkor bizonyos tudására jobban, míg más képességeire alig támaszkodhat. Igyekszik a tőle telhető legtöbbet megmutatni, de ő maga és a környezete mégis elégedetlen lesz a teljesítményével, többre tartanák, de az eredmények mást mutatnak. Az Eötvös Általános Iskolában 2003 óta működik fejlesztőpedagógusok közreműködésével olyan speciális pedagógiai szolgálat, amelynek során azokat a gyermekeket szűrik ki a szülők és a tanítók segítségével, akiknek esetleg egy-két ilyen lemaradt területét, "csatornáját" hosszabb ideig vagy átmenetileg fejleszteni kell. A fejlesztő munka során játékosan, észrevétlenül alakítjuk ki ezeket képességeket. Az iskola jól felszerelt fejlesztőszobájába a tanulók egyénileg vagy mini-csoportban járnak, hogy saját igényeiknek megfelelően kialakított fejlesztési terv alapján alapozzák meg tudásukat. A fejlesztő munka során a rendszeresség alapvető fontosságú, a gyermekek szükség szerint hetente egyszer vagy kétszer vesznek részt a foglalkozásokon. Ez a szolgáltatás mindenki számára ingyenes, és a Kispesti Nevelési Tanácsadó együttműködésével valósul meg. Tehát, ahhoz, hogy később eldönthessük, hogy olvasva, magnót hallgatva, rajzolva, énekelve, meditálva, mozogva, villamoson, autóban a legjobb nekünk tanulni, ismernünk kell a lehetőségeinket, és az említett alapjainknak jól kell működniük.

Szerző: KEJÁI

Közzétéve: 2018-03-27 10:44:33

Ahogy a legtöbb honlap, ez a webhely is használ sütiket a weboldalain.